Image by Richard Masquelier

#WythnosDysguAwyrAgored

24 - 30 Ebrill 2023

Image by Matt Artz

ewch Allan...

.. allan a chi! Am ychydig funudau neu awr, diwrnod neu benwythnos. Treuliwch amser yn yr awyr agored ym myd natur. Defnyddiwch eich synhwyrau – edrychwch, gwrandwch, teimlwch… cysylltwch

Outdoor Class

DYSGWCH...

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod dysgu mewn amgylchedd naturiol yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth, gan ein helpu ni i weld yr effaith rydyn ni’n ei chael ar yr amgylchedd nawr ac yn y dyfodol

byddwch yn gyfrifol...

…drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gofalu am natur. Gwnewch fwydwyr adar, dysgwch am egwyddorion lleihau ein heffaith, casglwch sbwriel neu blastigion neu ymgyrchwch a chodwch arian dros achos.

Planting a Tree

Byddwch yn Egnïol...

Ewch ar droed, beiciwch neu rhwyfwch… cerddwch, rhedwch, dringwch, ewch ar feic neu ganŵ… Mae treulio amser y tu allan yn gwella lles corfforol a meddyliol, yn eich cadw rhag gordewdra ac yn lleihau symptomau straen.

Hiking With Child
Image by Sammy Leigh Scholl

Digwyddiadau 2022

Digwyddiadau fedrwch ymuno gydag yn ystod #WythnosDysguAwyrAgored
Yr hyn sy’n bwysig ynglŷn â’r argyfwng hinsawdd a natur,
yn Saesneg

28/3/22 4.30 i 6pm ar Microsoft Teams - Cyfoeth Naturiol Cymru

Defnyddio coedwigoedd ar gyfer dysgu gwyddoniaeth a datblygu sgiliau rhifedd a llafaredd: addas ar gyfer  CA2/3 

30/3/22 - 13:00 - 15:00 - Gwaith Powdwr, Gwarchodfa YNGC, Penrhyndeudraeth

gydag Antur Natur a'r prosiect coedwigoedd Glaw Celtaidd.

Digwyddiad dwyieithog.

Defnyddio coedwigoedd ar gyfer dysgu gwyddoniaeth a datblygu sgiliau rhifedd a llafaredd: addas ar gyfer  CA2/3 

30/3/22 - 16:00 - 18:00 - Gwaith Powdwr, Gwarchodfa YNGC, Penrhyndeudraeth

gydag Antur Natur a'r prosiect coedwigoedd Glaw Celtaidd 

Digwyddiad dwyieithog.

Ysgolion Awyr Agored Sir Gâr:
Parti Lansio Rhithiol

31/3/22 - 13:30 - 15:00 Ar-lein

Llwybr Arfordir Cymru - Eich llwybr at ddysgu arfordirol,
yn Saesneg

30/3/22 4.30 i 6pm ar Microsoft Teams - Cyfoeth Naturiol Cymru

Llwybr Arfordir Cymru - Eich llwybr at ddysgu arfordirol,
yn Gymraeg

31/3/22 4.30 i 6pm ar Microsoft Teams - Cyfoeth Naturiol Cymru

Gweithgareddau arlein trwy ein gwefan trwy ein cynlluniau Llysgennad Ifanc ac Ysgolion Llysgennad

28/3/22 - 1/4/22 ac yn y dyfodol 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Addysgu gyda Natur: sut i gyflwyno’r cwricwlwm drwy ddefnyddio’r awyr agored.

7/4/22 - 10:00 - 12:30 Parc Gwledig Fferm Y Fforest, prosiect Rhoi Cartref I Fyd Natur yng Nghaerdydd. Digwyddiad Saesneg.

Addysgu gyda Natur: sut i gyflwyno’r cwricwlwm drwy ddefnyddio’r awyr agored.

7/4/22 - 1:00 - 3:30

Canolfan Ymwelwyr Parc Bute , prosiect Rhoi Cartref I Fyd Natur yng Nghaerdydd. Digwyddiad Saesneg. 

  • Twitter
  • Instagram
Digwyddiadau eraill a gynhelir yr wythnos hon
Hyfforddiant Dug Caeredin Efydd

26/3/22 - 27/3/22 - Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd

Ymweliad Ysgol Gynradd i Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

28/3/22 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Plannu ar dir yr Ysgol, Casnewydd 

29/3/22 - Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Ymweliad Ysgol Gynradd i Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

29/3/22 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Ymweliad Ysgol Gynradd i Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

30/3/22 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Hyfforddiant Dug Caeredin Efydd

31/3/22 - 1/4/22 -Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd

Ymweliad Ysgol Gynradd i’r Parc Gwledig Craig-y-nos

31/3/22 - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Ymweliad Ysgol, Caerphilly

30/3/22 - Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Gweithgaredd Addysg Gartref, Blaenau Gwent 

01/04/22 - Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Hyfforddiant Dug Caeredin Efydd

2/4/22 - 3/4/22 -Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd

Thema 2023 : 
Dysgu gweithredol yn yr awyr agored - annog unigolion iach a hyderus
Mae'n cysylltu â'r pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru