top of page
Wooden Hut

Ein Gwaith

Dibenion Allweddol:

  • Gweithredu fel llais ar gyfer [sbectrwm eang] Dysgu Awyr Agored yng Nghymru

  • Dod â Rhanddeiliaid Allweddol o bob rhan o Ddysgu Awyr Agored at ei gilydd, gan ddefnyddio eu harbenigedd a'u rolau  

  • Arwain trwy esiampl a rhannu arfer da

  • Hwyluso platfform ar gyfer gweithio mewn partneriaeth

  • Lobïo dros ddatblygu / cydnabod Dysgu Awyr Agored gyda Llywodraeth Cymru ac agendâu allweddol eraill

Handshake

Cysylltu gyda Llywodraeth Cymru

Yma gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y lobïo rydyn ni wedi'i wneud a'r ymgynghoriadau rydyn ni wedi rhoi sylwadau arnyn nhw yn ddiweddar.

Ymchwil

Rydym wedi adnabod rhai ffynonellau ymchwil a thystiolaeth sy'n tynnu sylw at y buddion lluosog sy'n gysylltiedig â dysgu awyr agored, a all arwain at fwy o gyrhaeddiad, gwell lles corfforol a meddyliol a chysylltiad ystyrlon â natur

Kayaks
WythnosDysguAwyrAgored1_edited.jpg

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Roedd Wythnos Dysgu Awyr Agored Cymru yn un o’r nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad y bu’n rhaid eu canslo neu eu gohirio yn 2020 oherwydd pandemig y coronafeirws.

Mae’r Wythnos Dysgu Awyr Agored yn ôl eleni, gyda gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng 19-25 Ebrill.

Adnoddau ar gyfer dysgu

Mae llawer o'n haelodau, partneriaid a sefydliadau cymorth wedi cynhyrchu adnoddau a syniadau gweithgareddau.

Gennym ddolenni rhai efallai bydd o ddiddordeb i chi.

Many Kites
bottom of page