top of page
WythnosDysguAwyrAgored1_edited.jpg

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Digwyddiadau Wythnos Dysgu Awyr Agored Cymru

Roedd Wythnos Dysgu Awyr Agored Cymru yn un o’r nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad y bu’n rhaid eu canslo neu eu gohirio yn 2020 oherwydd pandemig y coronafeirws.

Mae’r Wythnos Dysgu Awyr Agored yn ôl eleni, gyda gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng 19-25 Ebrill. Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, bydd y rhain yn cael eu cynnal yn rhithwir – ond bydd digon o gyfle i bobl ledled Cymru gymryd rhan a threulio amser yn yr awyr agored.

Sefydlwyd yr Wythnos yn 2019 gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mewn partneriaeth â Chyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored.

Using woodlands for teaching science and developing numeracy and oracy skills: for KS2/3 teachers and other educators

30/3/22 - 13:00 - 15:00 - Gwaith Powdwr, NWWT Reserve

with Antur Natur and the Celtic Rainforest Wales project

Using woodlands for teaching science and developing numeracy and oracy skills: for KS2/3 teachers and other educators

30/3/22 - 16:00 - 18:00 - Gwaith Powdwr, NWWT Reserve

with Antur Natur and the Celtic Rainforest Wales project

Teaching with Nature: how to deliver the curriculum using the outdoors. 

5/4/22 - 10:00 - 12:30

Forest Farm Country Park, Giving Nature a Home in Cardiff Partnership Project

Teaching with Nature: how to deliver the curriculum using the outdoors. 

7/4/22 - 1:00 - 3:30

Bute Park Education Centre, Giving Nature a Home in Cardiff Partnership Project

bottom of page