top of page
Campfire in Forest

#WythnosDysguAwyrAgoredCymru
24 -30 Ebrill 2023

Whitewater Kayaker

AMDANOM

Mae Cyngor Dysgu Awyr Agored Cymru yn dod ati gilydd BOB rhanddeiliad sy'n ymwneud â Dysgu Awyr Agored yng Nghymru. Mae'n cydnabod bod gan bob rhanddeiliad rôl werthfawr i'w chwarae wrth gyfrannu tuag at lais cyfunol, cydlynol ar gyfer Dysgu Awyr Agored yng Nghymru, wedi'i adeiladu ar ethos / sylfaen o fod:

Strategol   Rhagweithiol  Niwtral   Cydweithredol

Volunteers Cleaning

Diolch am gysylltu!

bottom of page